Tasarım

ENDÜSTRİYEL TASARIM NEDİR?

Tasarım Gündelik yaşamda etrafımızda bize eşlik eden, yaşamımıza kolaylıklar sağlayan her türlü ürün ya da ürün parçaları; yaşamımıza renk veren, gözümüze estetik görünebilen desenler, süslemeler birer endüstriyel tasarımdır. Yazı yazdığımız klavye, elimizi yıkadığımız lavabo, arabamız, kıyafetlerimiz, takılarımız, kalemimiz, duvar saatimiz, telefonumuz vb. birçok şey buna örnek verilebilir. Öyle ise tasarımı, bir ürünün tamamı veya bir kısmı üzerindeki şekillendirmeler, renkler, doku, malzeme gibi kişilerin duyuları ile algılayabildiği her türlü öğe ve spesiyalitelerin oluşturduğu bütün olarak tanımlayabiliriz.

ÜRÜN NEDİR?

Yapılan tasarımların tescil altına alınabilmesi için öncelikle ''ürün'' tanımına da uyum sağlamaları gerekmektedir. Yasada ''ürün'' bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları haricinde; endüstriyel şekilde yada el emeğiyle üretilen rastgele bir objenin yanı sıra bileşik bir yöntem veya bunu sağlayan bölümler, setler, takımlar, ambalajlar gibi objeleri, birden fazla objenin veya sunuşun bir yerde algılanabilen bileşimleri, grafik simgeleri ve topografik özyapıları içine alan makro bir tanıma sahiptir.