Hukuk

hukukMarka, patent, tasarım tescilleri konusu ile ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için başvuralacak mevzuat Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku içerisinde yer almaktadır. Sınaî Mülkiyet Hakları konusuna giren davalarda, firmamızın aynı zamanda Dönmez Hukuk Bürosu adı altında hukuk alanında da faaliyet gösteriyor olması sebebiyle müvekkillerine bu alanda da hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir. Hukuk danışmanlığı konusunda uygulamada en çok karşılaştığımız ve müvekkillerimize hizmet verdiğimiz davalar şunlardır:

• Marka Hakkının Kaybı ve Hükümsüzlük Davaları

• Marka Hakkına Tecavüz Davaları

• Haksız Rekabet Davaları

• Gümrükte El Koyma İşlemleri