Marka

MarkaMARKA NEDİR?

Marka piyasadaki ürünlerin birbirlerinden ayırt edilebilirliğini sağlayan işaretler, harfler, sayılar, semboller, isimler ve sözcükler topluluğudur. Bir firmanın ürününü diğer bir firmanın ürününden ayırt eden en önemli belirteçlerden biri markadır. Diğer bir tarif ile kuruluşunuzun kullanımında olan ve tüketici kesimine karşı farklılıklarınızı ve kalitenizi açık ve net bir şekilde ortaya koyan her türlü işareti marka olarak tanımlayabiliriz.

MARKA TESCİLİ

İş sektörünüz hangi sahada olursa olsun yapmış olduğunuz işin veya üretmekte olduğunuz ürünün, benzeri sektörlerdeki ürün ve hizmetlerden ayırt edilmesi ve bulunduğunuz sektörde öne çıkmayı, kalitenizi güvence altına almayı ve taklit edilebilirliğinizin tehlike altına girmesini önlemek için logonuzun ve markanızın Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilini yaptırmanız gereklidir. Markanızın tescil ettirilmesi ile kazanacağınız avantajlar;

  • Tüketici kitlenizin ürünlerinizi ayırt etmesini sağlar,
  • Aynı iş sektöründeki şirketlerin ürünlerini farklılaştırmalarına zemin hazırlar,
  • Satış ve pazarlamanın değerli bir aracı olup, ün ve marka duruşunu sağlamada temel teşkil eder,
  • Lisans hakları devredilebilir ve imtiyaz ücretleri paralelinde direkt parasal kaynak sunar,
  • İmtiyaz (franchising) antlaşmaları açısından son derece büyük önem taşır,
  • Değerli bir ticari varlık olabilir,
  • İş sektörlerini ürün kalitesini idame ettirmek ya da bu kaliteyi daha da üst seviyelere taşımak açısından gelişime ve yatırıma teşvik eder,
  • Finansman tedarik etmekte fayda sağlar.

MARKA TARİHİ

Markanın ilk defa hangi zaman diliminde kullanılmaya başlandığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, eski çağ dönmelerinden bu yana ayırt edici işaret olarak kullanıldığına inanılmaktadır. Öyle ki, hayvancılıkla geçimini sağlayan tarım toplumlarında hayvanların kime ait olduğunu anlayabilmek için örneğin ineklerin üzerine işaretler yapıldığı bilinmekte ve bu durum marka kullanımına bir örnek teşkil etmektedir. Ayrıca yine eski çağlara ait, Arkeolojik kazılar sonucunda bulunan çanak, çömlek vb. bir takım araç gereçler üzerinde tespit edilen şekillerde kanıt olarak kabul edilmektedir.

Bunlarla birlikte, asıl olarak markadan bahsedilebilmesi için markanın mal ve hizmet ticareti ile alakalı olması zorunlu görülmektedir. Bu bağlamda, orta çağlarda marka kullanımında Kıta Avrupa’sındaki Loncaların büyük etkisi olmuştur. Fransız devrimi ve tüm imtiyazlar ile birlikte marka kullanım zorunluluğuna son verilmiştir. Gerçek anlamıyla marka hukuku sahasında kanunlaşma 19. yy. da başlamıştır.